>> Download algemene leveringsvoorwaarden (juni 2020)

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN THE SPIRIT JUNKIES

versie – juni 2020

 

Artikel 1: Definities 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Werking niet wetenschappelijk bewezen en geen geneesmiddelen

Artikel 4: Informatie op de Website

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 6: Koopprijs

Artikel 7: Betaling

Artikel 8: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10: Retourneren van producten

Artikel 11: Onderzoek en reclames van producten, monsters en natuurproducten

Artikel 12: Garanties

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

Artikel 14: Overmacht

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 16: Persoonsgegevens

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Nog 50.00 voor gratis verzending! *voor NL en BE